DIREKTOR

 • Enida Zejnilović
 • Telefon: +387 33 563 141
 • e-mail: e.zejnilovic@hotelgrand.com

RUKOVODILAC ODJELA SMJEŠTAJA I USLUGA:

 • Mirza Džambegović
 • Telefon: + 387 61 107 690
 • e-mail: mirza@hotelgrand.com

ŠEF SMJEŠTAJA :

 • Haris Subašić
 • Telefon: + 387 33 563 444, mob: + 387 61 525 421
 • e-mail: booking@hotelgrand.com

ŠEF FINANSIJA

 • Zahida Dizdar
 • Telefon: +387 33 563 145
 • e-mail: sef.finansija@hotelgrand.com

GENERALNE INFORMACIJE I KONTAKT

 • Telefon: +387 33 563 400
 • Fax: +387 33 563 200
 • e-mail: hotelgrand@hotelgrand.com

SLUŽBA NABAVKE

 • Džana Karačić
 • Telefon: +387 33 563 400
 • e-mail: nabavka@hotelgrand.com

Adresa: Muhameda ef. Pandže 7